เกี่ยวกับโครงการ

เกี่ยวกับโครงการ


การส่งเสริมท่องเที่ยวชุมชนให้ประสบความสำเร็จ เป็นโจทย์ที่ท้าทายอย่างมาก เพราะประเทศไทยมีชุมชนท่องเที่ยวหลายร้อยชุมชน แต่ละชุมชนมีศักยภาพและอัตลักษณ์ทางการท่องเที่ยวแตกต่างกันไป ซึ่งถ้าเป็นชุมชนที่มีทรัพยากรธรรมชาติ มีทะเล มีน้ำตก เป็นจุดขาย การส่งเสริมให้คนเข้าไปท่องเที่ยวในชุมชน ก็จะไม่ใช่เรื่องยาก คำถามคือ แล้วถ้าเป็นชุมชนที่ไม่มี ATTRACTION ทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดใจ จะทำอย่างไรให้คนไป ???

จากโจทย์ที่ท้าทายนี้ โครงการ Village to the World ได้ถือกำเนิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา โดยกำหนดภารกิจที่เรียกว่า ปฎิบัติการเพิ่มมูลค่า ยกระดับท่องเที่ยวชุมชน โดยมีเป้าหมาย เพื่อสร้างนวัตกรรมทางการท่องเที่ยวให้กับชุมชน เปลี่ยนการท่องเที่ยวจาก Attraction based เป็น Activity based คือไม่ผูกติดกับแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติแต่นำเสนอเรื่องราวของกิจกรรมการเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในชุมชนแทน เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยว ขยายตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ ๆ สร้างโอกาสให้ชุมชนมีช่องทางตลาดที่จะหารายได้เพิ่มจากการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน

โดยในปีนี้ ทางโครงการเปิดตัวโปรแกรมแรกภายใต้ชื่อ MEET IN THE VILLAGE #BestCSROutingEver เป็นโปรแกรมท่องเที่ยวรูปแบบ CSR Outing สำหรับตลาดกลุ่มองค์กร (Corporate) โดยประยุกต์เอากิจกรรมฐานเรียนรู้ ศิลปะ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตในชุมชน มาสร้างสรรค์ใหม่เป็นกิจกรรม Team building และ workshop เพื่อให้พนักงานในองค์กรได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในท้องถิ่นได้อย่างลึกซึ้ง และสนุกสนาน

วันนี้ ทุกชุมชนพร้อมแล้วที่จะเปิดบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยวกลุ่มองค์กรให้ไปสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวชุมชนในรูปแบบ CSR Outing รับรองได้ว่าจะเป็นประสบการณ์สุดพิเศษที่จะทำให้ทุกองค์กร สนุกกับอัตลักษณ์และเสน่ห์ของวิถีชุมชนที่หลากหลาย และที่สำคัญทุกคนในองค์กรจะมีความสุขที่ได้แบ่งปัน และทำกิจกรรมอาสา CSR ที่เป็นประโยชน์กับชุมชน"

โครงการ Village to the World ได้รับการสนับสนุนจากทั้งภาครัฐ และเอกชน ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน), การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส), บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน), สายการบิน Bangkok Airways, สายการบินไทยแอร์เอเชีย, บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด และบริษัท โมโน บรอดคาซท์ จำกัด การสนับสนุนจากทุกหน่วยงานได้จุดพลังใจมหาศาลให้กับคณะทำงานโครงการทุกคน ในนามของ โครงการ Village to the World ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง และหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากท่านตลอดไป