ชุมชนบ้านริมคลองโฮมสเตย์

หน่วยงานที่สนใจไปจัดกิจกรรม CSR outing ในชุมชน
สามารถดูข้อมูลค่าจัดกิจกรรมของแต่ละชุมชน CLICK ดูตามรายชื่อชุมชนที่อยู่ด้านล่างนี้ โดยติดต่อชำระตรงกับทางชุมชน

บ้านกู่กาสิงห์ จ.ร้อยเอ็ด | บ้านไร่กองขิง จ.เชียงใหม่ | บ้านถ้ำเสือ จ.เพชรบุรี | บ้านริมคลองโฮมสเตย์ จ.สมุทรสงคราม | ชุมชนเมืองเก่า จ.สุโขทัย |
บ้านพระบาทห้วยต้ม จ.ลำพูน | เกาะโหลน จ.ภูเก็ต | บ้านโคกโก่ง จ.กาฬสินธุ์ | ชุมชนลีเล็ด จ.สุราษฎร์ธานี | บ้านดงเย็น จ.สุพรรณบุรี

หรือหากท่านต้องการใช้บริการจากบริษัท Tour operator ที่มีประสบการณ์ทำงานในพื้นที่ชุมชน
ติดต่อได้ที่ บริษัท Friday trip จำกัด โทร: 088-008-2906, 088-008-2907

ทางโครงการ Village to the world และบริษัท บอร์น ดิสติงชั่น จำกัด เป็นผู้บริหารโครงการ
โดยได้รับเงินทุนสนับสนุนการดำเนินงานจากองค์กรต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนโครงการ
บริษัท บอร์น ดิสติงชั่น จำกัด ไม่ใช่ บริษัท ทัวร์ จึงไม่มีการหารายได้จากกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนในโครงการ

องค์กรที่สนใจไปจัดกิจกรรมในชุมชนสามารถชำระเงินตรงกับชุมชนหรือกับบริษัททัวร์ตามที่ท่านสะดวก โดยไม่ต้องผ่านทางโครงการ

เว็บไซต์ www.villagetotheworld.com/meetinthevillage สร้างสรรค์/ก่อตั้ง โดย บริษัท บอร์น ดิสติงชั่น จำกัด

footer

© 2016-2018 www.MeetintheVillage.com All Rights Reserved.