เกี่ยวกับโครงการ

เกี่ยวกับโครงการ


โครงการ Village to the World ปฎิบัติการเพิ่มมูลค่า ยกระดับท่องเที่ยวชุมชน มีเป้าหมาย เพื่อสร้างโมเดลรายได้จากการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ๆ ที่เหมาะสมกับชุมชนขนาดเล็กที่ไม่มีต้นทุนทรัพยากรการท่องเที่ยวช่วยสร้างตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ๆ สร้างโอกาสให้ชุมชน มีรายได้เพิ่มจากการท่องเที่ยวเพื่อนำไปพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้อย่างเข้มแข็งยั่งยืน

โปรแกรมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่เหมาะสมกับชุมชนขนาดเล็กที่โครงการ Village to the world สร้างสรรค์ขึ้น เรียกว่า CSR outing เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่ออกแบบมาสำหรับกลุ่มองค์กร (Corporate) โดยการนำ กิจกรรม ศิลปะ วัฒนธรรม อัตลักษณ์ วิถีชีวิตในชุมชน มาออกแบบให้เป็นกิจกรรม Team building และ workshop เพื่อให้พนักงานในองค์กรได้ร่วมเรียนรู้และสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆ ตามอัตลักษณ์และเสน่ห์ชุมชนที่หลากหลาย และที่สำคัญทุกคนในองค์กรจะมีความสุขที่ได้แบ่งปัน และทำกิจกรรมอาสา CSR ที่เป็นประโยชน์กับชุมชน

ในปี 2559 ที่ผ่านมา โครงการ Village to the World ได้พัฒนา 10 ชุมชนต้นแบบการท่องเที่ยวรูปแบบ CSR outing และได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โปรโมทชุมชน เพื่อส่งเสริมให้องค์กรต่างๆ ไปจัด CSR Outing ในชุมชน โดยทางโครงการได้เชิญ 10 ผู้บริหาร ซีอีโอ จากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มารับหน้าที่เป็น CEO Village Ambassador ประจำชุมชน เพื่อร่วมกิจกรรมแข่งขันโปรโมทชุมชน โดยปฎิบัติภารกิจร่วมกับ 10 ทีมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ แคมเปญการแข่งขัน โปรโมทชุมชนประสบความสำเร็จอย่างมากในปี 2559 สามารถสร้างการรับรู้ผ่านสื่อออนไลน์ได้จำนวน 6.7 ล้าน Views และทำให้ 10 ชุมชนที่อยู่ในโครงการได้รับการประชาสัมพันธ์มากมายผ่านสื่อออนไลน์ ส่งผลให้องค์กรต่างๆ เดินทางไปทำกิจกรรม CSR outing ในชุมชน ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้ชุมชนได้นำไปพัฒนา ต่อยอด ในด้านต่างๆ เพิ่มความเข้มแข็ง ให้กับชุมชน

10 CEO Village Ambassador Season 1 ประจำปี 2559 ได้แก่


1. CEO Village Ambassador ของชุมชนกู่กาสิงห์ จ.ร้อยเอ็ด : คุณยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศ (ททท.)
2. CEO Village Ambassador ของชุมชนเมืองเก่า จ.สุโขทัย : คุณพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
3. CEO Village Ambassador ของชุมชนพระบาทห้วยต้ม จ.ลำพูน : ดร.วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
4. CEO Village Ambassador ของชุมชนบ้านไร่กองชิง จ.เชียงใหม่ : คุณธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินไทยแอร์เอเชีย
5. CEO Village Ambassador ของชุมชนโคกโก่ง จ.กาฬสินธุ์ : คุณศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
6. CEO Village Ambassador ของชุมชน ลีเล็ด จ.สุราษฎร์ธานี : คุณนวมินทร์ ประสพเนตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท โมโน บรอดคาซท์
7. CEO Village Ambassador ชุมชนบ้านถ้ำเสือ จ.เพชรบุรี : ดร.นพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
8. CEO Village Ambassador ของชุมชนเกาะโหลน จ.ภูเก็ต : คุณอภิรมย์ สุขประเสริฐ รองผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
9. CEO Village Ambassador ของชุมชนบ้านริมคลองโฮมสเตย์ จ.สมุทรสงคราม : ดร.สมพร สืบถวิลกุลกรรม การผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
10. CEO Village Ambassador ของชุมชนบ้านดงเย็น จ.สุพรรณบุรี : พลเอก วุฒินันท์ ลีลายุทธ ที่ปรึกษา โครงการ Village to the World


ความสำเร็จของโครงการ Village to the World season 1

  • สร้างรายได้ให้ชุมชนเพิ่มขึ้นจากเดิม 1,000 - 2,000% จำนวน 3 ชุมชน
  • สร้างรายได้ให้ชุมชนเพิ่มขึ้นจากเดิม 500 - 600% จำนวน 2 ชุมชน
  • สร้างรายได้ให้ชุมชนเพิ่มขึ้นจากเดิม 300 - 400% จำนวน 2 ชุมชน
  • สร้างรายได้ให้ชุมชนเพิ่มขึ้นจากเดิม 100 - 200% จำนวน 3 ชุมชน

ป้าเล็ก ประธานกลุ่มชุมชนบ้านริมคลองโฮมสเตย์ จ.สมุทรสงคราม กล่าวว่า “ดีใจมากคะ ที่ได้เข้ามาอยู่ในโครงการ Village to the World เมื่อก่อนจะมีแต่กลุ่มศึกษาดูงานเข้ามา แต่หลังจากทางโครงการ Village to the World เข้ามาช่วยพัฒนา มาดึงเอากิจกรรมวิถีชีวิตชาวสวนของชุมชน มาสร้างสรรค์ออกแบบให้เป็นกิจกรรมสนุกๆ อย่าง Team Building และ CSR และช่วยทำการประชาสัมพันธ์ ชุมชนให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ทำให้ตอนนี้มีบริษัท องค์กรต่างๆ สนใจเข้ามาทำกิจกรรมที่ชุมชนกันอย่างต่อเนื่อง”

พี่แวว ประธานกลุ่มชุมชนบ้านดงเย็น จ.สุพรรณบุรี กล่าวว่า “ดีใจและภูมิใจมาก ที่ชุมชนเล็กๆ ของเรา มีโครงการ Village to the World เข้ามาช่วย ทำให้ชุมชนบ้านดงเย็น ที่สนใจการทำเกษตรอินทรีย์ ตามรอยพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 มีคนรู้จักและเข้ามาเยี่ยมเยียนศึกษาดูงาน มาทำกิจกรรม CSR และ Team Buildging มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนักเรียน นักศึกษา กลุ่มบริษัท หน่วยงาน ห้างร้านต่างๆ ที่รู้จักชุมชนบ้านดงเย็นผ่านโครงการฯ ทำให้สมาชิกของกลุ่มมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และมีรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพิ่มขึ้นด้วย”

โครงการ Village to the World ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม PATA GOLD AWARD ประจำปี 2017 ประเภท “CSR” จาก The Pacific Asia Travel Association : PATA สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (PATA) จากผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจำนวน 220 ผลงาน
จากหน่วยงานและองค์กรด้านการท่องเที่ยวจำนวน 77 หน่วยงานจากทั้งภูมิภาค เอเชียแปซิฟิก

โครงการ Village to the World บริหารโครงการโดย บริษัท บอร์น ดิสติงชั่น จำกัด ก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่ม นักการตลาดท่องเที่ยว นักออกแบบแบรนด์และประสบการณ์ นักออกแบบผลิตภัณฑ์ และนักการตลาดออนไลน์ โดยมีเป้าหมายในการระดมทุนจากภาครัฐและเอกชนมาจัดทำโครงการต่างๆ เพื่อยกระดับคุณค่าและมูลค่าให้กับสินค้าและบริการของชุมชน หมู่บ้านเล็กๆ ทั่วประเทศไทย แนวคิดหลักในการทำงานคือการใช้นวัตกรรม, ความคิดสร้างสรรค์ กลยุทธ์การตลาดและการสร้างเครือข่าย เพื่อสร้างโมเดลธุรกิจและช่องทางตลาดใหม่ๆ เป้าหมายคือ การเพิ่มรายได้, เพิ่มดัชนีความสุขให้ชุมชน และสิ่งสำคัญที่สุดคือเพิ่มความภาคภูมิใจให้กับชุมชนที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็ง ยั่งยืน